PRAKTYKI ZAGRANICZNE

PRAKTYKI ZAGRANICZNE

Zespół Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wielkopolskim po raz drugi otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację staży zagranicznych. Projekt pt. „Euroogrodnik 2 – Międzynarodowe praktyki szansą na rozwój uczniów Zespołu Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wielkopolskim” jest w trakcie realizacji. Przed wyjazdem uczniowie, którzy zostali […]