Euroogrodnik 3 - praktyki naszych podopiecznych w hiszpańskich firmach

Euroogrodnik 3 - praktyki naszych podopiecznych w hiszpańskich firmach

Podczas miesięcznego pobytu w Saragossie uczniowie naszej szkoły odbywali praktyki w hiszpańskich firmach w ramach projektu unijnego „Euroogrodnik 3 – Międzynarodowe praktyki szansą na rozwój uczniów Zespołu Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wielkopolskim”. Realizowany projekt otrzymał dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Uczniowie z zawodu technik weterynarii odbywali praktyki w: […]