Euroogrodnik 2019

Z początkiem września br. młodzież z naszej szkoły rozpoczęła zagraniczną przygodę. Dwudziestu uczniów wraz z dwoma opiekunami wyjechało na zagraniczne praktyki zawodowe do Saragossy w Hiszpanii. Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w ramach projektu unijnego „Euroogrodnik 3 – Międzynarodowe praktyki szansą na rozwój uczniów Zespołu Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wielkopolskim”. Realizowany projekt otrzymał dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Poza odbywaniem praktyk w hiszpańskich firmach uczniowie mieli okazję zwiedzić Saragossę wraz z przewodnikiem. Podczas wycieczki pokazano uczniom najważniejsze miejsca w Saragossie, m. in. Bazylika Nuestra Señora del Pilar, Plaza de Nuestra Señora del Pilar, Lonja de Zaragoza, Fuente de la Hispanidad oraz średniowieczny pałac muzułmański Aljaferia.