Informacja w sprawie Egzaminu Zawodowego
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 9 maja 2018r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych,
z których mogą korzystać zdający w części pisemnej
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec- lipiec  2018r.
Każdy zdający w części pisemnej z  wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty * .
Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć
długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) , przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych , o których mowa w pkt . 4.1 Informacji o sposobie organizowania  i
przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w  zawodzie obowiązującej w roku szkolnym 2017/2018 roku, oraz może mieć kalkulator prosty *.
*Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb
 CAŁA TREŚĆ KOMUNIKATU do pobrania TUTAJ

Dokładny wykaz dopuszczonych przyborów dla poszczególnych kwalifikacji w części praktycznej:

R.09-Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt
– kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

R.11-Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej
-kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

R.18 -Planowanie i organizacja prac ogrodniczych
-kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

R.21 -Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
-kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska, linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, kredki ołówkowe 12 kolorów, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2

R.22 – Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
-kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska, linijka kreślarska 20 cm,trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5;0,3 i 0,2

Dokładny wykaz do podrabia TUTAJ