Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W piątek 22 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach odbyła się organizowana przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie czterdziesta jubileuszowa okręgowa Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, w której udział wzięło 128 uczestników ze szkół ponadgimnazjalnych z województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. W tym roku uczestnicy olimpiady rywalizowali w siedmiu blokach tematycznych: mechanizacja rolnictwa, technologia żywności, gastronomia, agrobiznes, produkcja zwierzęca, produkcja roślinna i architektura krajobrazu.

W bloku  produkcja zwierzęca (12 osób) nasza uczennica Anna Szczepanik zajęła III miejsce.

Tego samego dnia w Trzciance odbywała się XV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, tam nasz uczeń Tomasz Nachowicz zajął III miejsce.

Gratulujemy!