XVII Targi Edukacyjne "ABSOLWENT 2019"

5 marca w hali OSiR „Słowianka” odbyły się XVII Targi Edukacyjne „Absolwent 2019”.  Impreza ma na celu zapoznanie maturzystów, uczniów szkół ponadpodstawowych i gimnazjów/szkół podstawowych z ofertą edukacyjną oraz z możliwościami dalszego kształcenia i rozwoju, a także pomóc w wejściu na ścieżkę kariery zawodowej.
Swoje propozycje zaprezentuje w każdej z edycji ponad 80 wystawców:
– szkoły wyższe, politechniki, uniwersytety;
– szkoły policealne, ośrodki i instytuty szkoleniowe;
– szkoły ponadpodstawowe: licea, technika, szkoły zawodowe;
– szkoły językowe, ośrodki językowe, certyfikacyjne;
– szkoły nauki jazdy, instytucje szkoleniowe i firmy oferujące kursy;
– instytucje i firmy świadczące usługi i oferujące produkty dla młodzieży;
– pracodawcy, firmy pośrednictwa pracy, instytucje rynku pracy, samorząd lokalny.