"Na sportowo z Ogrodnikiem"

"Na sportowo z Ogrodnikiem"

19.10.2016r,odbyła się impreza zorganizowana dla młodzieży gorzowskich internatów pod hasłem „Na sportowo z Ogrodnikiem”, w której udział wzięły Internaty Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych, Zespołu Szkól Ekonomicznych, II Liceum Ogólnokształcącego oraz młodzież Zespołu Szkół Ogrodniczych. Celem spotkania było promowanie aktywności sportowej oraz sprawdzenie wiedzy nt. pierwszej pomocy.

Otrzęsiny w Internacie

Otrzęsiny w Internacie

19.10.2016r,odbyła się impreza zorganizowana dla młodzieży gorzowskich internatów pod hasłem „Na sportowo z Ogrodnikiem”, w której udział wzięły Internaty Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych, Zespołu Szkól Ekonomicznych, II Liceum Ogólnokształcącego oraz młodzież Zespołu Szkół Ogrodniczych. Celem spotkania było promowanie aktywności sportowej oraz sprawdzenie wiedzy nt. pierwszej pomocy.

Wykopki dla najmłodszych

Wykopki dla najmłodszych

19.10.2016r,odbyła się impreza zorganizowana dla młodzieży gorzowskich internatów pod hasłem „Na sportowo z Ogrodnikiem”, w której udział wzięły Internaty Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych, Zespołu Szkól Ekonomicznych, II Liceum Ogólnokształcącego oraz młodzież Zespołu Szkół Ogrodniczych. Celem spotkania było promowanie aktywności sportowej oraz sprawdzenie wiedzy nt. pierwszej pomocy.

Otrzęsiny klas pierwszych

Otrzęsiny klas pierwszych

19.10.2016r,odbyła się impreza zorganizowana dla młodzieży gorzowskich internatów pod hasłem „Na sportowo z Ogrodnikiem”, w której udział wzięły Internaty Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych, Zespołu Szkól Ekonomicznych, II Liceum Ogólnokształcącego oraz młodzież Zespołu Szkół Ogrodniczych. Celem spotkania było promowanie aktywności sportowej oraz sprawdzenie wiedzy nt. pierwszej pomocy.