PRAKTYKI ZAGRANICZNE

PRAKTYKI ZAGRANICZNE

30 stycznia na Placu Grunwaldzkim odbyły się uroczystości związane z Dniem Pamięci i Pojednania.  Tego dnia nastąpiło również oficjalne otwarcie gabinetu Christy Wolf, niemieckiej pisarki, która dzieciństwo spędziła w Gorzowie.