Regulamin Internatu na czas COVID19

Regulamin Internatu na czas COVID19

Regulamin na czas trwania pandemii COVID-19 obowiązujący w Internacie przy Technikum Numer 9 w Gorzowie Wielkopolskim Podstawa prawna: Wytyczne do organizacji opieki w bursach i internatach z dn. 15.05.2020 Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. 1. Zasady funkcjonowania internatu na czas trwania pandemii COVID-19 dla rodziców/opiekunów prawnych. Zasady skierowane do rodzica: 1. […]

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Regulamin na czas trwania pandemii COVID-19 obowiązujący w Internacie przy Technikum Numer 9 w Gorzowie Wielkopolskim Podstawa prawna: Wytyczne do organizacji opieki w bursach i internatach z dn. 15.05.2020 Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. 1. Zasady funkcjonowania internatu na czas trwania pandemii COVID-19 dla rodziców/opiekunów prawnych. Zasady skierowane do rodzica: 1. […]