"Ocean zgody" - czyli mediacje

W poniedziałek 15 października uczestniczyliśmy w SPOTKANIU ŚRODOWISK OŚWIATOWYCH, zorganizowanego pod hasłem „Ocean zgody”. Spotkanie to miało charakter dyskusyjny i dotyczyło szeroko postrzeganej mediacji.