Ostatnie pożegnanie

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o tym, że 31 maja 2022 r. odszedł wieloletni nauczyciel Zespołu Szkół Ogrodniczych – Pan Eugeniusz Wegienek. Specjalista od ogrodnictwa, sadownictwa, ochrony roślin. Człowiek pełen mądrości, spokoju, taktu i kultury. Nawet na emeryturze chętnie służył doświadczeniem i wiedzą, pomagając w przygotowaniach do olimpiad.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci .

Informacje o ostatnim pożegnaniu podamy później.