Podsumowanie projektu "Zawodowcy w Gorzowie"

W środę 7 lutego 2018r. w Teatrze im. J. Osterwy odbyła się Gala podsumowująca realizowany wśród gorzowskich szkół projekt „Zawodowcy w Gorzowie”. W ramach tego projektu uczniowie brali udział w różnego typu spotkaniach, odbywali praktyki i staże oraz uczestniczyli w kursach. A tak oto prezentowała się nasza szkoła.