Stypendia szkolne 2020/21

Szanowni Państwo, informuję, że w bieżącym roku szkolnym istnieje możliwość otrzymania stypendium szkolnego. Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia (dochód do 528 zł na osobę w rodzinie) oraz miejsce zamieszkania w Gorzowie Wlkp. Termin składania wniosków to 1-15.09.2020. Stypendium szkolne jest przyznawane w formie refundacji kosztów poniesionych na cele edukacyjne.

Informacji na temat stypendium udziela pedagog szkolny przez Librusa, kontakt osobisty (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu) lub kontakt telefoniczny.

Serdecznie pozdrawiam.

Ewa Kotula