Uwagi dotyczące przebiegu pisemnych egzaminów maturalnych

Drodzy maturzyści oto lista przypomnień oraz wytycznych o których musicie pamiętać podczas tegorocznych pisemnych egzaminów:

 • na egzamin może wejść tylko osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
 • przed wejściem na salę egzaminacyjną dokładnie dezynfekujemy ręce oraz wszystkie przybory, które mamy ze sobą.  W przypadku wszystkich egzaminów uczniowie muszą mieć swoje długopisy, wodę, a na maturę z matematyki dodatkowo należy zabrać własne cyrkle, linijki, kalkulatory.
 • maseczka jest obowiązkowa,
 • rodzice uczniów zdających nie mogą wchodzić na teren szkoły,
 • zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. Oprócz przyborów szkolnych mogą mieć ze sobą tylko małą butelkę wody, którą stawiają bezpośrednio przy ławce.
 • czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5m) oraz mają zakryte usta i nos, zasłaniamy twarz kaszląc i kichając,
 • należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 • zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 • w przypadku egzaminu, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z jednego materiału egzaminacyjnego np. słownika, będzie przy nim ustawiony dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Zdający muszą używać go, jeśli korzystają z tego materiału.
 • koniecznie przynosimy ze sobą dowód tożsamości,
 • wpuszczanie zdających na salę rozpocznie się odpowiednio do pory egzaminu o godzinie 8.15 lub 13.15. Podczas kodowania prac komisja egzaminacyjna nie może już wpuszczać zdających na salę.