Zbiórka na rzecz bezdomnych

W listopadzie oraz pierwszej połowie grudnia została w naszej szkole przeprowadzona zbiórka odzieży i rzeczy codziennego użytku dla osób bezdomnych oraz potrzebujących pomocy. Zbiórka była pilotowana przez Miejską Komendę Policji w Gorzowie Wlkp. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy wspierając zbiórkę okazali wiele wrażliwości na potrzeby ludzi w trudnej sytuacji życiowej szczególnie w okresie zimowym, kiedy pomoc jest najbardziej potrzebna. Na szczególną pochwałę za owocne zaangażowanie w akcję zasłużyły uczennice klasy IV TA – Oliwia Ryć, Angelika Grzegorczyk oraz Sandra Fit. Wszystkie zebrane artykuły zostały za pośrednictwem Policji przekazane do oddziału Caritas w Gorzowie Wlkp.