Jesteś tu: Home Dokumenty Kierunki nauczania

Kierunki nauczania

Dyrekcja

Zespołu Szkół Ogrodniczych

ogłasza nabór do szkół na rok 2018/ 2019

Program i kierunek nauczania:

  • Technikum nr 9  w zawodach:

technik ogrodnik

technik architektury krajobrazu

technik weterynarii

technik inżynierii środowiska i melioracji

  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 9 zawód:

ogrodnik

 

W Gorzowie Wlkp. obowiązuje elektroniczny nabór do szkół. Podanie  można utworzyć klikając na poniższy link:

http://nabor.provector.pl/

Po dokonaniu rejestracji wydrukuj podanie i zanieś do szkoły pierwszego wyboru!

Terminy składania dokumentów:  

– od 14 maja do 30 maja br. składanie podań w wybranej szkole

– do 22-26 czerwca br. do godz. 15:00 przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę

29 czerwca br. o godz. 12:00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły

– do 5 lipca br. do godz. 12:00 potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole

6 lipca br. o godz. 13:00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w wybranej szkole

9 lipca br. składanie dokumentów – rekrutacja uzupełniająca w szkołach, które nie dokonały pełnego naboru

 

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ WCHODZĄC NA PODANY LINK   NABÓR