Jesteś tu: Home Podręczniki

Podręczniki

ZSO – spis podręczników wg klas na rok szkolny 2022/2023

Podręczniki do klasy pierwszej

* Język Polski
Oblicza epok, cz. 1.1 i 1.2, D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski, wydaw. WSiP
* Język angielski
IMPULSE 1 A2/A2+; G. Holey, K. Pickering, M.Inglot ; wydaw. Macmillan
IMPULSE 1 – zeszyt ćwiczeń; E. Heyderman, B. Goldstein, A. Mędela
* Język niemiecki
Welttour Deutsch 1; Sylwia Mróz-Dwornikowska; wydaw. Nowa Era
* Geografia – poziom podstawowy ( technikum weterynarii)
Oblicza geografii 1; Roman Malarz, Marek Więckowski,
wydaw. Nowa Era, oraz Karty pracy ucznia 1, zakres podstawowy
* Geografia – poziom rozszerzony ( technikum architektury krajobrazu)
Oblicza geografii 1, Roman Malarz, Marek Niewiadomski Paweł Kroh; wydaw, Nowa Era oraz
karty pracy ucznia 1, zakres rozszerzony
* Matematyka
MATeMAtyka cz.1 podręcznik dla liceum i technikum, zakres podstawowy; Wojciech Babiański,
Lech Chańko, Jerzy Janowicz, Dorota Ponczek, Karolina Wej; wydaw. Nowa Era
* Fizyka ( podręcznik nieobowiązkowy)
Fizyka 1. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy, wydaw. WSiP
* Biologia
Biologia na czasie 1; Anna Helmin, Jolanta Holeczek; wydaw. Nowa Era;
zakres podstawowy
Biologia na czasie 2 ; Marek Guzik, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Władysław
Zamachowski; wydaw. Nowa Era; zakres rozszerzony
Klasa technikum weterynarii w trakcie roku zacznie realizację podręcznika Biologia na czasie 2
zakres rozszerzony
* Chemia
To jest chemia .Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i
technikum. Zakres podstawowy; Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod; wydaw.
Nowa Era
* Informatyka
Informatyka na czasie. Zakres podstawowy cz.1; wydaw. Nowa Era
* Historia
Poznać przeszłość 1. Zakres podstawowy. Podręcznik do technikum; M. Pawlak, A Szweda,
wydaw. Nowa Era

* Historia i Teraźniejszość
Historia i teraźniejszość. Podręcznik. Liceum i technikum. Część 1;
Izabella Modzelewska – Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński, Adam Cisek, wydaw. WSiP
* Muzyka
Muzyka. Zakres podstawowy. Liceum i technikum; Małgorzata Rykowska, Zbigniew Szałko;
wydaw. OPERON
* Ekonomia w praktyce
Ekonomia w praktyce; Jolanta Kijakowska, wydaw. OPERON
* Edukacja dla bezpieczeństwa
Żyję i działam bezpiecznie; Jarosław Słoma, Wydawnictwo: Nowa Era
* Podręczniki do nauki zawodu:
Architektura krajobrazu cz.1 Podstawy architektury krajobrazu; E. Gadomska, K. Gańko,
M. Gorczarczyk, K.Zinowiec-Cieplik; wydaw. Hortpress
Architektura krajobrazu cz. 4 Rośliny ozdobne, E. Gadomska, A. Nizińska, A. Bernaciak,
P. Sikorski; wydaw. Hortpress
Anatomia i fizjologia zwierząt ; H. Przespolewska, K. Barszcz; Państwowe Wydawnictwa Rolnicze
i Leśne,
Hodowla zwierząt t.1; Mieczysław Pietrzak, Małgorzata Gołębiowska, Jadwiga Chachulowa,
Krystyna Piotrowska, i inn., Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne,

Podręczniki klasa 2

Język polski:  Oblicza epok, kontynuacja cz. 1.2 oraz cz. 2.1, D. Chemperek, A. Kalbarczyk, Trześniowski, wydaw. WSiP
Język angielski : IMPULSE 2 A2+B1; wydaw. Macmillan; Cathrine McBeth, Patricia Rally, Karolina Kotorowicz-Jasińska
IMPULSE 2, zeszyt ćwiczeń; S. Dignen, P. Wood, K. Kotorowicz-Jasińska
Język niemiecki: Welttour Deutsch 2; Sylwia Mróz-Dwornikowska, wydaw. Nowa Era
Geografia: PP  – Oblicza  geografii 2 ; Tomasz Rachwał, Radosław Uliszczak, Krzysztof Wiederman, Paweł Kroh; wydaw. Nowa Era, zakres podstawowy
PR –  Oblicza geografii 2; Tomasz Rachwał, Wioletta Kilar; wydaw. Nowa Era, zakres rozszerzony
Matematyka: kontynuacja  MATeMAtyka cz.1 oraz MATeMAtyka, cz. 2 dla liceum i technikum, zakres podstawowy, Wojciech. Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, Dorota Ponczek; wyd. Nowa Era
Fizyka:  bez podręcznika -Fizyka 2. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy, WSiP
Biologia:  PP – Biologia na czasie 2; Anna Helmin, Jolanta Holeczek; wydaw. Nowa Era, zakres podstawowy
PR – Biologia na czasie 2 ; Marek Guzik, Ryszard Kozik, Władysław Zamachowski; wyd. Nowa Era, zakres rozszerzony       Informatyka : ( bez podręcznika) Informatyka na czasie. Zakres podstawowy; wydaw. Nowa Era
Historia: Poznać przeszłość 2. Zakres podstawowy. Podręcznik do technikum; A. Kucharski, Niewęgłowska, wydaw. Nowa Era
Podstawy przedsiębiorczości: Krok w przedsiębiorczość.  Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych; Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał;  wydaw. Nowa Era

 Podręczniki do nauki zawodu:

Podstawy architektury krajobrazu: Architektura krajobrazu cz. 2 Podstawy architektury krajobrazu; wydaw. Hortpress
Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu:  Architektura krajobrazu cz. 5  Rośliny ozdobne
Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni:  Architektura krajobrazu cz. 8 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja elementów roślinnych
Architektura krajobrazu cz. 1 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja elementów roślinnych
Chów zwierząt: Hodowla zwierząt, t 1.Mieczysław Pietrzak, Małgorzata Gołębiowska, Jadwiga Chachulowa, Krystyna Piotrowska, i inn., Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne
Rozród i inseminacja : Położnictwo i unasiennianie zwierząt, Vlastimil Kovar, Jiri Charvat, Ladislav Sarudy, Pąństwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne

Podręczniki klasa 3

Język polski: Oblicza epok, cz. 2.2 i cz. 3.1, D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski, wydaw. WSiP
Język angielski: IMPULSE 3 B1+, wydaw. Macmillan; C.McBeth, P. Reilly, J. Sobierska-Paczesny
IMPULSE 3 zeszyt ćwiczeń; P. Reilly, E Heyderman, R. Fricker
Język niemiecki:  Welttour Deutsch 3; Sylwia Mróz-Dwornikowska, wydaw. Nowa Era
Matematyka:  kontynuacja MATeMAtyka 2 oraz MATeMAtyka cz. 3 podręcznik dla i technikum, zakres podstawowy, Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, Jolanta Wesołowska; wydaw. Nowa Era
Fizyka:  bez podręcznika – Fizyka 3. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy, WSiP
Geografia: PP – Oblicza geografii 3; Czesław Adamiak, Anna Dubownik, Marcin Świtoniak, Marcin Nowak, Barbara Szyda; wydaw. Nowa Era, zakres podstawowy
PR – Oblicza geografii 3; Marcin Świtoniak, Teresa Wieczorek, Roman Malarz, Tomasz Karasiewicz, Marek Więckowski; wydaw. Nowa Era, zakres rozszerzony
Biologia: PP – Biologia na czasie 3; Jolanta Holeczek; wydaw. Nowa Era;  zakres podstawowy
PR – Biologia  na czasie 3; Franciszek Dubert, Marek Guzik, Anna Helmin, Jolanta Holeczek, Stanisław Krawczyk, Władysław Zamachowski; wydaw. Nowa Era, zakres rozszerzony
Informatyka:  ( bez podręcznika)  Informatyka na czasie. Zakres podstawowy; wydaw. Nowa Era
Historia:  Poznać przeszłość 3. Zakres podstawowy. Podręcznik do technikum; J. Kłaczkow,
Roszak, wydaw. Nowa Era
Podstawy przedsiębiorczości:  Krok w przedsiębiorczość.  Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych; Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał;  wydaw. Nowa Era

Podręczniki do nauki zawodu:

Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu: Architektura krajobrazu cz. 6  Rośliny ozdobne
Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni:  Architektura krajobrazu cz. 8 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja elementów roślinnych
Rozród i inseminacja : Położnictwo i unasiennianie zwierząt, Vlastimil Kovar, Jiri Charvat, Ladislav Sarudy, Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne

Podręczniki dla klasy 4

Język polski: Oblicza epok, kontynuacja cz. 3.1 i 3.2 D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski, wydaw. WsiP
Język angielski: IMPULSE 4 B2; wydaw. Mcmillan; E. Higgins, K. Kotorowicz-Jasińska IMPULSE 4 zeszyt ćwiczeń

Język angielski  zawodowy klasa 4a:

Landscaping, wydaw. Express Publishing; Stacey Underwood, Jenny Dooley

Język angielski zawodowy klasa 4w:

Język angielski w weterynarii; Monika Nowicka; wydaw. Edicon

Język niemiecki: Trends 4; Anna Życka, Ewa Kościelniak-Walewska, Andy Köber; wydaw. Nowa Era
Matematyka: kontynuacja  MATeMAtyka cz.3  oraz MATeMAtyka cz.4 dla liceum i techniku, zakres podstawowy, Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska; wydaw. Nowa Era,
Fizyka: bez podręcznika – Fizyka 4. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy, wydaw. WSiP,
Biologia: Biologia na czasie 4 ; Franciszek Dubert, Władysław Zamachowski, Marek Jurgowiak; wydaw. Nowa Era; nr dopuszczenia MEN w trakcie, zakres rozszerzony
Historia:  Poznać przeszłość 4. Zakres podstawowy. Podręcznik do technikum; J. Kłaczkow, S. Roszak, wydaw. Nowa Era
Wiedza o społeczeństwie:  Wiedza o społeczeństwie 1. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej; Z. Smutek, B. Surmacz, wydaw. OPERON

Podręczniki do nauki zawodu:

 Architektura krajobrazu cz. 7 Rośliny ozdobne
Architektura krajobrazu cz. 3. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja elementów roślinnych
Choroby i pielęgnacja zwierząt; Choroby zakaźne zwierząt, praca zbiorowa pod red. Zdzisława Glińskiego i Krzysztofa Kostro, Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne

Podręczniki dla klasy  4 po gimnazjum ( maturalna)

Język polski: Przeszłość to dziś cz. 3 – materiały udostępnia nauczyciel
Język angielski: Kontynuacja repetytorium Matura Leader, wydaw. MM Publications
Język niemiecki: Meine Welttour. Podręcznik z repetytorium dla szkół ponadpodstawowych;

  1. Mróz-Dwornikowska, A. Życka, nr dopuszczenia 1138/2022

Geografia: PP – Oblicza geografii 2,Tomasz Rachwał, Radosław Uliszczak, Nowa Era, zakres podstawowy
PR – Oblicza geografii 3,  Roman Malarz, Marek Więckowski, Marcin Świtoniak, Nowa Era, zakres rozszerzony
Matematyka:  kontynuacja MATemAtyka cz.3 oraz MATeMAtyka cz.4 dla liceum i techniku, zakres podstawowy, Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska; wydaw. Nowa Era
Zbiór zadań maturalnych MATEMATYKA lata 2010-2021, poziom podstawowy; Ryszard Pagacz, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
Fizyka:  Fizyka 4. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy, wydaw. WSiP,( podręcznik nieobowiązkowy)
Historia:  Poznać przeszłość 4. Zakres podstawowy. Podręcznik do technikum; J. Kłaczkow,

  1. Roszak, wydaw. Nowa Era

Wiedza o społeczeństwie:  Wiedza o społeczeństwie 1. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej; Z. Smutek, B. Surmacz, wydaw. OPERON

Podręczniki do nauki zawodu:

Architektura krajobrazu cz. 7 Rośliny ozdobne
Architektura krajobrazu cz. 2, t.3. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja elementów roślinnych
Choroby i pielęgnacja zwierząt: Choroby zakaźne zwierząt, praca zbiorowa pod red. Zdzisława Glińskiego i Krzysztofa Kostro, Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne

 

Facebook

Informacja dnia

Chcesz złożyć wniosek do naszej szkoły? Kliknij w poniższy LINK:

NABÓR do SZKOŁY

 

26°C
Wind: 2mph NE
Clear Skies
Humidity: 23%
Gorzów Wielkopolski
Poland

Kalendarz

czerwiec 2023
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930