Jesteś tu: Home Stołówka

Stołówka

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

przy Zespole Szkół Ogrodniczych  w  Gorzowie Wlkp. 

 1. PODSTAWA PRAWNA:

Art. 67a, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła zorganizowała stołówkę. Niniejszy regulamin określa zasady odpłatności i warunki korzystania przez uczniów ze stołówki szkolnej.

 1. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:
 2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

–        uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualnie,

–        uczniowie szkoły, których posiłki dofinansowuje Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej lub inny ośrodek pomocy społecznej oraz sponsorzy,

–        inni uczniowie szkoły, do których skierowany jest odpowiedni program, projekt.

–        pracownicy szkoły wnoszący opłaty indywidualnie,

 1. ODPŁATNOŚĆ ZA POSIŁKI:
 2. Stołówka szkolna zapewnia posiłki przygotowane w formie śniadania, dwudaniowego obiadu i kolacji.
 3. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami zdrowego i racjonalnego żywienia oraz kalkulacją kosztów.
 4. Wysokość opłaty za posiłki ustalana jest przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i wprowadzona zarządzeniem dyrektora szkoły.
 5. Cena jednego posiłku dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do  przygotowania posiłku –  koszt wsadu do kotła.
 6. Nauczyciele i pracownicy ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłku oraz koszt wytworzenia posiłku.
 7. W przypadku wzrostu kosztów produktów wytworzenia posiłków w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.
 8. Koszt utrzymania i funkcjonowania stołówki szkolnej ustala się na podstawie poniesionych bieżących wydatków  w roku poprzednim.
 9. Opłaty za posiłki wnosi rodzic/opiekun ucznia.
 10. Odpłatność za posiłki za dany miesiąc uiszczana jest u sekretarza szkoły do 15 każdego miesiąca lub na rachunek bankowy
  nr 63 1020 1967 0000 8102 0128 4918 – przy braku odpłatności w terminie zostaną naliczone odsetki ustawowe.
 11. W przypadku nieuregulowania opłaty, o zaleganiu z opłatami powiadamia
  się kierownika internatu i rodziców.
 12. Wpłaty za posiłki potwierdzone są dowodem wpłaty na numerowanym kwitariuszu. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje do rozliczenia dokumentacji stołówki.
 13. Listy imienne uczniów korzystających z posiłków posiada intendent szkoły.
 14. Posiłki dla uczniów szkoły wydawane są na podstawie karty obiadowej.
 15. Istnieje możliwość wnoszenia opłat za wybrane dni w miesiącu.
 16. Opłaty za miesiąc styczeń można dokonywać od pierwszego dnia roboczego miesiąca stycznia.
 1. POSIŁKI FINANSOWANE PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ:
 2. Z posiłków w stołówce szkolnej finansowanych przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej lub inny ośrodek pomocy społecznej można korzystać od następnego dnia po przedstawieniu decyzji.
 3. Rozliczenie za posiłki z ośrodkiem pomocy społecznej następuje zgodnie
  z zawartym porozumieniem.

 

 1. ZWROTY ZA OBIADY:
 2. Zwrot opłaty za posiłki może nastąpić w przypadku choroby, wycieczki, lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej.
 3. Nieobecność musi być zgłoszona dzień wcześniej do godz. 9:00 intendentce, kierownikowi internatu, osobiście lub telefonicznie. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty w następnym miesiącu.
 4. W przypadku nie zgłoszonej nieobecności opłata za posiłki nie podlega zwrotowi.
 5. Z posiłków mogą korzystać uczniowie przebywający na zwolnieniu lekarskim. Posiłek wydawany jest wówczas rodzinie ucznia, celem dostarczenia dziecku przebywającemu w domu.
 1.  WYDAWANIE POSIŁKÓW:
 2. Stołówka szkolna czynna jest w czasie odbywania się zajęć szkolnych.
 3. Posiłki wydawane są:

śniadanie    od godz. 7:00         do godz. 7:30

obiad          od godz. 13:30      do godz. 15:10

kolacja        od godz. 18:50      do godz. 19:20

 1. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dekadę.
 2. Uczniowie kończący lekcje przed planowaną godziną posiłku mogą zgłaszać się na obiad od godz. 13:30.
 3. Podczas wydawania posiłków w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
 4. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce (szkoła nie prowadzi sprzedaży na wynos)
 1. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:
 2. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 3. Po spożyciu posiłku brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
 4. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w stołówce szkolnej czuwają  wychowawcy internatu.
 5. Za szkody materialne powstałe z winy ucznia odpowiada finansowo jego rodzic/opiekun prawny.
 6. Zabronione jest wnoszenie do stołówki okryć wierzchnich i plecaków.
 7. Zabronione jest wynoszenie naczyń ze stołówki.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor szkoły
  w postaci pisemnego aneksu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2014 r.

Facebook

Informacja dnia

Chcesz złożyć wniosek do naszej szkoły? Kliknij w poniższy LINK:

NABÓR do SZKOŁY

 

17°C
Wind: 8mph SW
Broken Clouds
Humidity: 96%
Gorzów Wielkopolski
Poland

Kalendarz

czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930