Gorzowskie Centrum Ksztalcenia Zawodowego

Z wizytą w Gorzowskim Centrum Kształcenia Zawodowego podczas otwarcia pracowni pneumatyki, automatyki i hydrauliki. Na oficjalnym otwarciu nie zabraklo gorzowskich oficjeli, m.in. Prezydenta Miasta Gorzowa p. J. Wójcickiego, czy gorzowskich radnych. My również mamy swój wklad – przygotowaliśmy kącik zieleni .