Sprzątanie Świata

W akcji ,, Sprzątanie świata ” bierzemy udział od lat. I 17 września wyszliśmy w teren, by oczyścić go ze śmieci. Choć pogoda nie sprzyjała, wykonaliśmy zadanie na 6 !