Euroogrodnik 3 - praktyki naszych podopiecznych w hiszpańskich firmach

Podczas miesięcznego pobytu w Saragossie uczniowie naszej szkoły odbywali praktyki w hiszpańskich firmach w ramach projektu unijnego „Euroogrodnik 3 – Międzynarodowe praktyki szansą na rozwój uczniów Zespołu Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wielkopolskim”. Realizowany projekt otrzymał dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Uczniowie z zawodu technik weterynarii odbywali praktyki w: HIPICA RIDING SCHOOL, C.D; HIPICA RIDING SCHOOL, C.D; CLINICA VETERINARIA ALIERTA. ADOLFO ELVIRA UTRILLA; CENTRO VETERINARIO MONTECANAL SLP; EMVET ZARAGOZA SLP. oraz SERVICIOS DE VANGUARDIA EN VETERINARIA S.L. Uczniowie z zawodu technik architektury krajobrazu swoje praktyki odbywali w: EL VIVERO DEL HUERVA S.L.; JARA VIVEROS ORNAMENTALES, S.L oraz FLORES AZNAR, S.L. Dla uczniów była to świetna okazja do poznania specyfiki swojego zawodu w zagranicznych firmach.

www.dreamsart.pl